top of page

Forvert

Hvorfor søker vi forvert?
Vi mener at alle hunder fortjener mye kjærlighet, omsorg  og ikke minst fornuftig aktivisering og sosialisering. 

Har man for mange hunder boende hjemme, er dette  vanskelig å gjennomføre. Ved hjelp av fôrverter har vi muligeten til å kunne beholde potensielt avlsmatriale  på en fornuftig måte.

Som hovedregel  beholde  kennel Limore minst et avkom i hvert kull for å kunne opprettholde mangfolde i rasen. 

Våre avlsplaner er derfor godt planlagt med fokus på gemytt, helse, anatomi og bevegelse . Viser det seg at valpen i voksen alder egner seg som avlshund, ønsker å ta den med videre i  vårt avlsarbeid

Hva innebærer det å være fôrvert 
Fôrvert overtar valpen uten å betale for den og  du/dere behandler hunden som deres.  Du/dere står for de daglige utgitene. som enhver hundeeier har, som  f.eks  fôr, vaksiner, veterinærbesøk, helseundersøkelser, forsikring, utstyr mm. 
Kennel Limore beholder avlsrett, utstilling/prøve  inntil  avtalen er innfridd. 
Ønsker du å trene og gå på utstilling og prøver er dette en stor fordel, men ingen betingelse.
Vi ønsker å ha et godt samarbeide med våre fôrvert,  og vi synes vi har lykkes med det. Ønsker du referanser fra andre fôrverter,  må du bare si ifra, da vi gjerne deler dems erfaring.

 

 

 

Vi beholder eierskap og dermed avlsrett på hunden, inntil den har hatt to kull hos oss (tispe), eller et avtalt antall paringer (hannhund).

Det innebærer altså at om hunden blir egnet for det, må den tilbake til oss periodevis i forbindelse med paring og valpekull.

 

Fôrvert må være inneforstått med at vi vil og skal ha mulighet både til å helse- og mentalteste hunden, og å ta den med på utstillinger. Det medfører at fôrvert må forberede hunden til dette og holde den i god kondisjon. Det er flott om fôrvert gjerne vil stille ut eller gå med hunden på prøver selv, men vi har første rett til dette så lenge hunden er i vårt eierskap.

Når kontraktens betingelser er oppfylt, eller dersom hunden viser seg uegnet for avl, vil hunden overføres til fôrvert og avtalen opphører. Vi vil bruke NKK's standardkontrakt for fôrvertsavtaler som mal, men betingelsene kan variere noe fra tilfelle til tilfelle. Grovt sett kan vi si at utgifter i forbindelse med avl tilfaller oss, mens fôrvert står for de daglige utgiftene ved hundeholdet.

Alle detaljer omkring fordeling av ansvar og utgifter vil fremgå av kontrakten. Dette gjelder også avtaler om henting og bringing, forsikring, gjennomføring av utstilling, prøver, helse- og mentaltester.

Hund på fôr er en gjensidig tillitserklæring mellom oss og fôrverten og begge parter må være komfortable med både hverandre og kontrakten, slik at vi kan ha et godt samarbeid.

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page